เช็กเงื่อนไขใหม่ เงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้สิทธิ 50 ล้านคนมีใครได้บ้าง

หลังจากที่รัฐบาล นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แถลงข่าวโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ให้กับ 50 ล้านคน ซึ่งได้สรุปแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ 500,000 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว โดยเป็นงบประมาณปี 67-68 และเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

สำหรับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ รายละเอียดโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (ณ วันที่ 10 เม.ย. 67)
คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้เงินดิจิทัลวอลเล็ต ดังนี้
1. คนไทยอายุเกิน 16 ปีขึ้นไปในวันลงทะเบียน
2. รายได้ต่อปีภาษีไม่เกิน 840,000 บาท (ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน)
3. มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตของประชาชนคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต
– ใช้จ่ายผ่านแอปที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมาใหม่
– เข้าร่วมโครงการไตรมาส 3/2567 (ก.ค.-ก.ย. 67)
– เริ่มใช้จ่ายไตรมาส 4/2567 (ต.ค.-ธ.ค. 67)
– ใช้จ่ายภายในอำเภอ (878 อำเภอ)
– ใช้จ่ายร้านค้าขนาดเล็ก เช่น โชห่วย ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เซเว่นฯ เป็นต้น (ยกเว้นร้านแม็คโคร ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ไม่นับรวม)
– ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกประเภท ยกเว้น สินค้าอบายมุข น้ำมัน บริการ และออนไลน์ เป็นต้น และสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติม

คุณสมบัติร้านค้าเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต อยู่ในระบบภาษีอย่างใดอย่างหนึ่ง
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร (ประกอบอาชีพค้าขาย)คำพูดจาก ทดลองเล่น
– ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิมาตรการลดหย่อนภาษี อีซี่ อี-รีซีท Easy E-Receipt ไปเมื่อช่วงต้นปี 67 สามารถได้สิทธิจากโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตด้วย ถ้าคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด

Back To Top