เปิดสถิติอุบัติเหตุ “ทางหลวง” มิ.ย.65 เกิดขึ้น 947 ครั้ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง(ทล.)แจ้งว่าสำนักอำนวยความปลอดภัยได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือนมิ.ย.65จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบHAIMSพบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของทล.จำนวน947ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต135คนได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น663คนจำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ1,397คันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทล.เสียหายประมาณ12ล้านบาทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 23% ผู้เสียชีวิตลดลง7% บาดเจ็บลดลง 13% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 20% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 76% (721 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 8% (77 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 7% (68 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (41 ครั้ง)  

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง63% (595ครั้ง)ทางโค้ง13% (126ครั้ง)และทางแยกระดับเดียวกัน9% (83ครั้ง)ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ได้แก่รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ41% (566คัน)รถยนต์นั่ง23% (326คัน)และรถบรรทุกมากกว่า10ล้อ(รถพ่วง) 11% (158คัน)ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด21%ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21%และภาคตะวันออก15%นอกจากนี้ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือทางหลวงหมายเลข9ตอนบางปะอิน-แขวงรามอินทราจำนวน49ครั้ง

ทั้งนี้ได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวงพร้อมทั้งให้แขวงทางหลวงดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยถนน ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทางรวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชม.)สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7และตำรวจทางหลวง1193ตลอด24ชม.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

Back To Top