Tag: how to go to midas hotel

Dưới đây là một số gợi ý hữu ích cho các luật sư hình sự mới bắt đầu sự nghiệp của họ với kinh nghiệm hạn chế hoặc không có. Vì những lời khuyên này đã được đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, chúng có thể áp dụng nhiều nhất cho các luật sư hình sự Úc khác như tôi. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không hành nghề luật hình sự ở Úc, bạn vẫn có thể thấy những lời khuyên sau đây hữu ích trong việc hành nghề luật hình sự nói chung.

Thứ nhất, tất cả các luật sư hình sự giỏi của Úc nên biết về quy trình tố tụng hình sự tại Tòa Sơ thẩm. Đây là thẩm quyền mà bạn chủ yếu sẽ thực hành. Hãy đ…

Back To Top