Thành công với loạt bom tấn, nhà phát hành khẳng định "AI không thể phát triển game thay con người"

Back To Top