ส่องทำเนียบผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ มีมาแล้วกี่คน แล้วใคร- ถูกปลดบ้าง

ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับฝากฝั่งรัฐบาล ถึงอำนาจหน้าที่ต่างๆ แม้ล่าสุดนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมจับเข่าคุยกับ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ เพื่อลดทอนความขัดแย้งดังกล่าวแต่ก็ยังมีกระแสว่ารัฐบาลจะปลด ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ หรือไม่

พีพีทีวี พาเปิดทำเนียบ ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ ในอดีตถึงปัจจุบัน พบว่า มีมาแล้วถึง 24 คน คนแรก คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ดำรงตำแหน่ง : 27 พ.ย. 2485 – 16 ต.ค. 2489

ส่วนคนต่อๆ มาประกอบด้วย

2. นายเสริม วินิจฉัยกุล 3. นายเล้ง ศรีสมวงศ์ 4. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 5. นายเล้ง ศรีสมวงศ์ 6. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 7. นายเสริม วินิจฉัยกุล 8. นายเกษม ศรีพยัคฆ์ 9. นายโชติ คุณะเกษม 10. นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ 11. นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ 12. นายเสนาะ อูนากูล 13. นายนุกูล ประจวบเหมาะ 14คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. นายกำจร สถิรกุล 15. นายชวลิต ธนะชานันท์ 16. นายวิจิตร สุพินิจ 17. นายเริงชัย มะระกานนท์ 18. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 19. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 20. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 21. นางธาริษา วัฒนเกส 22. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 23. นายวิรไท สันติประภพ

และปัจจุบัน คือ 24. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน

แล้วถ้าย้อนดูว่ามีผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ ถูกปลดจากตำแหน่งหรือไม่ ต้องขอหยิบยกข้อกฎหมาย ซึ่งระบุไว้ในพ.ร.บ.ธปท. พ.ศ. 2551 ที่ใช้ในปัจจุบันบัญญัติถึงกรณี หากจะมีการปลดผู้ว่าฯธปท.ให้พ้นจากตำแหน่ง จะอยู่ในส่วนของมาตรา 28/19 ที่จะทำได้สองกรณีโดยอยู่ใน(4) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่ (5) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ธปท. เพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ โดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง

และในจำนวน 24 คน มี 4 คน ที่ถูกปลดจากตำแหน่ง คือ

1.นายโชติ คุณะเกษมผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 9 ถูกปลดโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ซึ่งระบุสาเหตุในครั้งนันว่า พัวพันกรณีจ้างต่างชาติพิมพ์ธนบัตร

2.นายนุกูล ประจวบเหมาะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 13 ถูกปลดในสมัยนายสมหมาย ฮุนตระกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ด้วยเหตุว่า “เนื่องจากนายนุกูลอยู่ในตำแหน่งมาครบ 4 ปีแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งสืบแทน”

3.นายกำจร สถิรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 14 ถูกปลดในสมัยนายประมวล สภาวสุ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีสาเหตุจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องอัตราดอกเบี้ย

4.ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หรือ “หม่อมเต่า”ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 19 ถูกปลดในสมัยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ซึ่งมีนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งแนวทางการบริหารค่าเงินบาท

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-16 พ.ค.67 ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

เช็ก 45 จังหวัด สิทธิบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ฟุตซอลไทย อันดับ 9 โลก หลังฟีฟ่า จัดอันดับทางการ คำพูดจาก เล่นเกมสล็อตออน

Back To Top